Att starta en enskild firma: En fullständig guide (2023)

Drömmer du om att bli egenföretagare men är osäker på var du skall börja? Då har du kommit till rätt ställe! Att starta enskild firma är det enklaste sättet att komma igång med företagande och det är den vanligaste bolagsformen efter aktiebolag. I den här artikeln hittar du all information som du behöver för att starta en enskild firma och fördelarna med det.

Något som lockar många till att starta eget är möjligheten att styra över sin egen vardag. Du kanske har skaffat ett gig på sidan av ditt vanliga jobb som börjat generera inkomst på riktigt, eller så vill du bara testa att driva ett företag. Hur som helst är det mycket lättare att starta en enskild firma än vad många tror.

Är du redo för att ta första steget till din egen verksamhet? Häng då med på vår resa nedan där vi beskriver vad en enskild firma är och vilka steg du behöver ta för att starta en!

Vad är en enskild näringsverksamhet?

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. Ett annat namn för enskild näringsverksamhet är enskild firma.

Ingen juridisk person 

En enskild näringsidkare är ingen juridisk person. Företagarens personnummer används som organisationsnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det innebär även att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. Du kan minska en del av den personliga risken genom att teckna en företagsförsäkring. 

Fördelarna med enskild firma

Det finns många fördelar med att starta en enskild firma då det är relativt lätt att komma igång. Till en början finns inga krav på att ha en egen revisor och många enskilda firmor utvecklas med tiden vidare till ett aktiebolag när omsättningen ökar så pass att revisorer krävs. 

Du som ska starta en enskild firma behöver heller inte registrera något företagsnamn till Bolagsverket. Det räcker alltså bara med F/FA-skatt och momsredovisning för att komma igång.

En enskild firma är ett smidigt och billigt alternativ för dig som vill starta en mindre affärsverksamhet utan anställda. Om verksamheten blir mer omfattande är det fördelaktigt att byta till exempelvis aktiebolag.

Enskild firma jämfört med aktiebolag

De två vanligaste bolagsformerna i Sverige är Enskild firma och Aktiebolag. Vilken av dessa två bolagsformer man bör välja är en ständig fråga för nya entreprenörer och svaret varierar från person till person. Här är några frågeställningar som kan hjälpa dig ta rätt beslut:

 • Hur stor risk kommer det innebära att starta ditt bolag?
 • Hur mycket kapital finns?
 • Har du tid att hantera administration och bokföring själv?
 • Har du planer på att anställa?

Om du uppskattar en stor risk i din verksamhet kan det vara fördelaktigt att starta ett aktiebolag. Det innebär att du som privatperson och ditt företag blir två helt skilda juridiska personer. Går ditt bolag med förlust så drabbas inte din privata ekonomi. Om riskerna är minimala kan en enskild firma vara fördelaktig då det är relativt smidigt att starta och inte kräver något kapital.

Hur mycket kapital du har avsatt för din verksamhet kan också vara viktigt när du väljer mellan aktiebolag och enskild firma. Aktiebolag kräver ett aktiekapital på 25 000 kr – detta i jämförelse med enskild firma som inte kräver något kapital överhuvudtaget.

Att starta en egen firma kräver i regel mindre administrationsarbete och bokföring än ett aktiebolag. Aktiebolag kräver också utöver din affärsidé även en styrelse, bolagsstämmor och årsredovisningar – vilket du slipper med enskild firma.

Om du inom en snar framtid planerar att ha anställda är det fördelaktigt att välja aktiebolag som bolagsform. Riskerna ökar med löner och personalkostnader och som ägare av ett aktiebolag kan du inte bli personligt ersättningsskyldig. Du kan dock ha anställda i en enskild näringsverksamhet och när du anställer för första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Stegen som krävs för att starta enskild firma:

1. Registrera ditt företag

Första steget för att starta en enskild firma är att registrera ditt företag hos Bolagsverket. Det gör du enklast på verksamt.se som är en samlingsplats för Bolagsverkets, Skatteverkets och Tillväxtverkets alla e-tjänster. Du kan även registrera dig för moms och F- eller FA-skatt där.

2. Bli godkänd för F/FA-skatt

För att starta en enskild firma behöver du bli godkänd för F-skatt (företagsskatt). Det innebär att du som egen företagare själv måste betala egenavgifter och skatter på din inkomst varje månad. F-skatten är en preliminär skatt, vilket innebär att du debiteras lika mycket varje månad och den ska matcha årets slutskatt så nära som möjligt.

Om du bestämmer dig för att starta en enskild näringsverksamhet vid sidan av ditt huvudsakliga arbete, måste du ansöka om en så kallad FA-skatt. Det innebär att du får en kombinerad företags- och jobbskatt.

3. Anmäl dig för momsredovisning

De flesta företag är skyldiga att redovisa moms (mervärdesskatt). För att göra detta behöver du momsregistrera ditt företag. Några termer som är användbara att känna till och särskilja är ingående och utgående moms:

 • Ingående moms: momsen på det du köper till din enskilda firma
 • Utgående moms: momsen på det du säljer med din enskild firma

Momsen på de flesta tjänster och varor du köper och säljer är 25%.

4. Vänta tills att Bolagsverket registrerat ditt företag

När din enskilda näringsverksamhet har godkänts för F- eller FA-skatt och registrerats för moms behöver du vänta på att Bolagsverket registrerar ditt företag.

Bolagsverkets handläggningstider varierar, men det tar vanligtvis en till två veckor att få din enskilda firma registrerad.

5. Att välja ett företagsnamn

Det är inget krav på ett företagsnamn för enskild firma då det är ditt för- och efternamn som blir namnskyddat. Vill du registrera ett separat företagsnamn hos Bolagsverket så kommer det företagsnamnet att bli skyddat i det län som den enskilda firman är verksam i. Bolagsverket kollar då om ditt företagsnamn inte redan är registrerat i samma län. Bolagsnamnet är också skyddat i det län du är verksam i, men företag med samma bolagsnamn kan startas i andra län.

Tänk på detta när du väljer företagsnamn

Ditt företagsnamn skapar ofta det första intrycket av ditt företag, både för dina potentiella kunder och för dina partners. Därför är det viktigt att välja ditt namn noggrant.

 • Välj ett namn som känns professionellt, personligt och som du tror kommer att hålla i längden.
 • Namnet bör förmedla vad ditt företag gör och vara intressant.
 • Ett enkelt namn är ofta lättare att komma ihåg.
 • Undvik namn som är svåra att uttala eller har komplicerade stavningar.
 • Välj inte ett namn som är för smalt eller som inte skulle fungera internationellt – du kanske vill bredda ditt utbud och hitta nya marknader längre fram.
 • Namnet ska inte förknippas med något annat företag, oavsett om det företaget har en liknande verksamhet som ditt eller inte.

Om du är under 18 år

Om du är mellan 16 och 18 år måste du ha samtycke från förmyndare och överförmyndare för att driva företag. Förmyndare är oftast dina föräldrar. Överförmyndare finner du i varje kommun. Samtycke ansöks från överförmyndaren av dig och dina föräldrar på en särskild blankett som du får från din kommun.

Makar kan driva enskild näringsverksamhet ihop

Makar eller sambor med gemensamma barn kan driva enskild näringsverksamhet tillsammans. Endast en av er behöver registrera sig för F-skatt och moms och sedan göra den gemensamma bokföringen. Den andra maken deklarerar bara sin andel av inkomsten i sin inkomstdeklaration. Om verksamheten kräver särskild kompetens eller erfarenhet som bara en av er har, anses den andra maken vara medhjälpare. Ersättningen till den medhjälpande maken ska vara marknadsmässig. Endast den förvaltande maken kan godkännas för F-skatt.

Sammanfattning

Enskild näringsverksamhet eller enskild firma som det även kallas kan vara den bästa startpunkten för dig som söker en enklare bolagsform. Du kanske vill testa hur det är att driva företag, eller eventuellt börja tjäna lite pengar på din hobbyverksamhet. Det är också lättare att driva en enskild firma än ett aktiebolag då du bl.a. slipper stora kapitalåtaganden.

Klåda det i fingrarna att starta din entreprenörsdröm? Vi har skrivit en artikel om hur man blir företagare här.