Köpa företag: Hitta bra online-företag som är till salu

Det är ingen hemlighet att det kan vara krävande att starta ett företag, men som tur är finns det flera alternativ för dem som vill bli egenföretagare. Om du vill driva ett företag, men inte vill starta helt från scratch finns det flera hemsidor där du kan köpa etablerade företag. 

Faktum är att fler än 500 000 företag byter ägare varje år bara i USA, vilket innebär att valmöjligheterna är praktiskt taget obegränsade. Särskilt nätbaserade företag har blivit attraktiva på den begagnade marknaden, så här kan det finnas många möjligheter för dig som vill köpa ett företag. 

Det är dock mycket du bör tänka på innan du går för din dröm, och det är just detta vi kommer att bidra med i den här artikeln. Här har vi detaljerat vad du bör planera innan du lägger ett bud på ett företag, samt vad du ska leta efter i den verksamhet du funderar på att köpa.

Är du redo att köpa ett företag? Då har du kommit till rätt ställe!

Checklista för att köpa företag

Det kan finnas många anledningar till varför någon vill sälja ett företag, men för dig som köpare bör du se till att de säljer av rätt skäl. En gård kan vara en stor investering, vilket innebär att du bör se till att du inte köper grisen i säcken. För att göra detta lite enklare har vi därför tagit fram en enkel checklista som du kan följa när du letar efter företag att köpa.

1. Ta reda vilket sorts företag du vill köpa

När du köper ett företag är det viktigt att du köper något som du faktiskt vill driva. Förmodligen är det du som kommer att driva företaget, så om det är något som du är helt ointresserad av kan det snabbt bli en dålig investering för din framtida framgång. 

Som utgångspunkt bör du därför klargöra vilka intressen du har och vad du vill göra. Det betyder också att du bör ha de färdigheter som krävs för att driva ett sådant företag, så att du inte hamnar i svårigheter under uppstarten. Det hjälper föga att köpa ett bra företag om du inte känner till branschen eller har någon erfarenhet av att driva företag. 

Detta gäller särskilt för webbaserade företag, eftersom många av dessa kräver visst underhåll från din sida. Du kan köpa en blogg eller annan hemsida, men om du inte har ett genuint intresse för vad företagen gör kan det vara svårt att upprätthålla intresset över tid. 

Ett typiskt misstag som många förstagångsköpare gör är att bara titta på ekonomin. Om detta är ditt främsta motiv bör du tänka dig noga för innan du investerar i ett företag. För att du ska få avkastning på din investering är det viktigt att företaget fortsätter att vara framgångsrikt, vilket kräver kontinuerligt arbete från ägarna.

2. Hitta företag som är till salu

Det har blivit relativt vanligt att handla med nätbaserade företag, men det kan vara svårt att hitta de bästa möjligheterna. Här rekommenderar vi att du använder väletablerade marknadsplatser där både köpare och säljare är skyddade från oseriösa handlare. 

Sådana plattformar kommer i de flesta fall att vara avgiftsbelagda, men det är ett litet pris att betala för att veta att du faktiskt köper det du har blivit lovad. Av de många marknadsplatser som gör det möjligt för investerare att köpa och sälja företag rekommenderar vi särskilt Flippa och Empire Flippers för nybörjare. 

Det är två väletablerade marknadsplatser med ett stort utbud av företag i olika prisklasser. Dessa inkluderar Amazon FBA-företag, Dropshipping-företag och bloggar. YouTube-kanaler och andra verksamheter dyker också upp med jämna mellanrum, så det är stor sannolikhet att en bra möjlighet dyker upp. 

Kom ihåg att priserna på båda plattformarna är försäljningspriser, vilket innebär att det är möjligt att lägga ett lägre bud om du vill. På så sätt kan du försöka få en bra investering till ett lägre pris och på så sätt snabbare skapa avkastning på din investering. 

3. Förstå varför ett företag är till salu

Detta är kanske den viktigaste punkten för investerare när det gäller att köpa ett företag. Du bör titta noga på varför företaget är till salu, men kom ihåg att en försäljning av ett företag inte alltid är ett tecken på att företaget är till salu. Många människor väljer att sälja sitt företag på grund av en förändrad livsstil när ägaren går i pension, genomgår en skilsmässa eller andra personliga problem som inte direkt påverkar företaget. 

Vad du däremot bör vara medveten om är om företaget säljs på grund av grundläggande problem som är kopplade till företaget. Exempel på detta kan vara att företaget befinner sig i en nisch som är på väg att försvinna eller att företaget inte är så framgångsrikt som det verkar. I det här fallet kan det sluta med att du köper grisen i säcken, så det är viktigt att förstå företagets situation – och varför de nuvarande ägarna vill sälja det som i teorin borde vara en lukrativ verksamhet. 

En bra utgångspunkt för detta är att prata med befintliga ägare om vilka utmaningar de har ställts inför under företagets gång och vad de har gjort för att möta dessa utmaningar. Syftet med sådana samtal är att få bästa möjliga insikt i vilka utmaningar företaget står inför – och vilka egenskaper du bör ha för att kunna möta dem. 

4. Hitta ett företag som uppfyller dina kriterier

Vid det här laget har de flesta en lista med flera möjliga företag som de kan tänka sig att köpa, och nu är det dags att bestämma sig för det bästa alternativet. Kriterierna för att hitta den bästa matchningen här är budgetstorlek och inte minst kunskap. 

Här kan det vara bra att fastställa några siffror för hur det ideala företaget ska se ut, hur många anställda du behöver och inte minst vilka möjligheter som finns. Syftet med att köpa ett företag är att utveckla det så att det blir bättre än utgångspunkten, men för detta måste du ha en tydlig plan för hur du ska göra. 

Var försiktig så att du inte gör en överseende plan som bara fokuserar på pengar. Att driva ett företag kräver lika mycket energi och tid som det kräver att man investerar pengar. Ett bra tips på det här området är att bestämma om du vill vara “praktisk” eller delegera verksamheten till någon annan. 

Kom ihåg att de nödvändiga investeringarna ofta handlar lika mycket om att få rätt personer på plats. Se därför till att identifiera vad som är viktigt för att företaget ska kunna växa och fyll sedan dessa roller med de bästa personerna. Även om vissa har höga förväntningar på lönen kan rätt kompetens snabbt ge den nödvändiga avkastningen med tiden. 

5. Gör due diligence

Om du har hittat ett företag som du verkligen överväger att investera dina pengar i är det dags för en due diligence-process. Detta är en process där du samlar in så mycket information som möjligt om företaget. För din del handlar det om att få en överblick över vad du faktiskt köper och undvika obehagliga överraskningar efter köpet. 

Om du inte har goda kunskaper om redovisning och lagstiftning är det viktigt att köparna har sakkunskap inom detta område. En bra revisor kan hjälpa dig att upptäcka eventuella avvikelser i bokföringen för det företag du köper. 

Några viktiga punkter att ta hänsyn till när du utför due diligence är följande:

  • Att företaget har nödvändiga licenser och tillstånd enligt lagstiftningen.
  • Intyg från banken som bekräftar god kreditvärdighet
  • Lagstiftning i det område där du ska bedriva din verksamhet
  • Avsiktsförklaring – detta är ett skriftligt avtal där köparen och säljaren skriftligen bekräftar vad som ska ingå i försäljningen av företaget
  • Kontrakt och lokaler (om det är relevant för verksamheten)
  • Företagets ekonomi 
  • Översikt över företagets tillgångar 

6. Utvärdera pris och värde baserat på due diligence

Nu när du har alla fakta på bordet är det dags att bedöma om det värde som säljaren har angivit verkligen motsvarar det du köper. Här är det viktigt att titta på kassaflödet, ägandet och inte minst företagets framtidsutsikter utifrån det pris du ska betala för det. Det behöver inte finnas någon konflikt på denna punkt, men det är värt att komma ihåg att en säljare och en köpare har mycket olika syften med transaktionen. 

Den som säljer företaget försöker få bästa möjliga avkastning på den investering som redan gjorts, medan den som köper företaget vill binda upp så lite kapital som möjligt. Därför är det viktigt att bygga vidare på den kunskap som erhålls under due diligence-processen. Om det under processen framkommer information som gör ett företag mindre attraktivt att investera i kommer detta att påverka det överenskomna priset. 

7. Säkra finansiering

I de flesta fall där du behöver köpa ett onlineföretag är det med egna medel. Men om du försöker köpa ett större företag eller en hemsida kan du behöva finansiering eller externa investerare. Då är det dags att tillhandahålla just detta genom kapitalåtaganden från fordringsägare.

Du kan använda din bank för en sådan roll, eller om det är ett högprofilerat företag kan det vara lämpligt att få externa investerare att köpa företaget tillsammans med dig. I vilket fall som helst bör du noga överväga hur sådana skyldigheter kommer att påverka ditt köp och vem du gör det med. Kom ihåg att investerarna har inflytande över hur företaget drivs, vilket innebär att du bör vara försiktig med vem du väljer att göra affärer med.

Ett sista alternativ kan vara att göra ett management buyout, där du låter de anställda köpa in sig i företaget tillsammans med den nya ägaren. På så sätt kan du ta över som huvudägare, men samtidigt se till att nyckelpersoner behålls genom att erbjuda dem möjligheten att köpa aktier i företaget.

Om du funderar på att starta eget, klicka här!