Starta eget företag: Detta bör du tänka på (Guide för 2023)

Det råder inga tvivel om att det är spännande att starta ett eget företag, men det är viktigt att göra det på rätt sätt. Som tur är behöver det inte vara så svårt, och vi visar dig vad du behöver komma ihåg på vägen. 

I den här guiden tar vi reda på hur mycket arbete som krävs, hur det kan påverka din privatekonomi att starta ett eget företag och några användbara tips som kan hjälpa dig i rätt riktning. Lär mer om hur du registrerar din första företagare, samt vilken organisationsform som passar bäst för prosjektet dit. 

Är du redo att ta tag i drömmen? Då har du kommit helt rätt!

Hur registrerar man ett företag?

I Sverige identifieras företag med hjälp av ett organisationsnummer. Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening måste registreras hos Bolagsverket. För enskild näringsverksamhet gäller att man kan registrera sig hos Bolagsverket om man vill skydda företagsnamnet.

Först och främst behöver du alltså veta och bestämma dig för vilken bolagsform du ska välja. Detta kommer bland annat att ha betydelse för hur företaget är organiserat, vilka lagar och regler du ska följa, samt kostnader och inte minst säkerhet för dig som ägare.

Här är det bra att veta att ingenting är hugget i sten. Om företaget utvecklas med tiden och du vill ändra företagsformen kan du göra det genom att registrera företaget på nytt. Många människor som vill prova på att driva företag börjar därför med en enskild firma. Detta är en enkel företagsform där du ansvarar för företagets skyldigheter. Om företaget sedan vill öka sin vinst, anställa fler personer eller bedriva verksamhet oberoende av ägarna kan det omvandlas från en enskild firma till ett aktiebolag. 

Detta leder oss till en viktig punkt att ta hänsyn till tidigt i processen, nämligen vilken företagsform som ska väljas. För att göra det enklare tar vi en titt på de vanligaste företagsformerna som används i Sverige.

Vanligaste företagsformerna

Som vi redan har nämnt finns det många olika typer av företag i Norge. Du kan välja att starta ett HB/KB (handelsbolag eller kommanditbolag), AB (aktiebolag), enkild firma eller Ekonomisk förening – så vilken av dessa är bäst lämpad för dig som grundare? Här är de viktigaste fördelarna med de olika företagsformerna.

Enskild näringsverksamhet

En enskild firma är en förenklad version av ett företag. Här är du ansvarig för verksamheten och företaget är knutet till dig som person. Det innebär att du lämnar in en enda skattedeklaration och att du är personligen ansvarig för alla skyldigheter som partnerskapet kan ådra sig. En enskild firma kännetecknas vanligen av följande:

 • Obegränsat personligt ansvar
 • Ägs och registreras av en person
 • Ägaren kan inte vara anställd av företaget, men kan anställa andra.

Fördelar med enskild firma

ENK är en mycket enkel företagsform att registrera. Det finns få lagstadgade rapporteringskrav och det finns inga kostnader för att starta företaget (om du inte vill bli registrerad hos Bolagsverket). 

Nackdelar med enskild firma

Nackdelen med ENK är att du är personligen ansvarig för företagets avgifter. Du måste också betala egenavgifter och kommer att räknas som egenföretagare.

Aktiebolag

Aktiebolag (AB) är en annan populär företagsform som ofta används när man startar ett eget företag. Till skillnad från enskild näringsverksamhet är ett AB en egen juridisk person, men det innebär också ett antal skyldigheter. Ett aktiebolag kännetecknas av:

 • Minst en ägare
 • Aktiekapital på minst 25 000 kronor
 • Företaget representeras av en styrelse

Fördelar med AB

Fördelen med ett aktiebolag är att du som ägare har begränsat ansvar för de skyldigheter som företaget åtar sig. Vid bolagsförsäljning har aktiebolag fördelaktigare skatteregler.

Med begränsat ansvar kan dina personliga tillgångar (t.ex. ditt hus och din bil) inte tas i beslag av företagets fordringsägare. 

Nackdelar med AB

Aktiebolag har en längre registreringsprocess, och det ingår också fler avgifter. Det kostar lite mera att starta ett aktiebolag då det kräver en kapitalinsats. Bolaget ska ha ett aktiekapital på minst 25 000 kronor och publika bolag minst 500 000 kronor. Du måste också tillhandahålla eget kapital för företaget och följa bolagslagen. 

Handelsbolag

Handelsbolag och Kommanditbolag är två andra företagsformer som ofta används i Sverige. Dessa är särskilt vanliga inom fastighetssektorn och företag med partnerstruktur (typiskt sett advokatbyråer och liknande). Dessa företag kännetecknas av följande:

 • Minst två ägare
 • Ägarna (delägarna) är ansvariga för avgifterna
 • Finns i två varianter, Handelsbolag och Kommanditbolag

Det är värt att notera att i ett Handelsbolag är alla aktieägare personligen ansvariga för alla bolagsavgifter. I ett Kommanditbolag är du däremot bara ansvarig för din egen andel. 

Fördelar med Handelsbolag

Fördelen med HB/KB är att registreringsprocessen är enkel och att det inte finns några finansiella krav för att starta ett företag. Du kan enkelt dela ansvar, arbetsbelastning, risker och kostnader med dina partners. Företaget kan också bygga upp eget kapital och har bättre skattevillkor än enskild firma. 

Nackdelar med HB/KB

Precis som i enskild näringsverksamhet har ägarna ett personligt ansvar för pengarna. Du kan inte heller anställa och de sociala rättigheterna är sämre än om du hade varit anställd i ett vanligt AB. 

Stiftelse

Den sista formen av företag som vi kommer att titta på är en stiftelse. Detta är en separat juridisk enhet som måste styras av särskilda mål som anges i bolagsordningen. En stiftelse kan bildas genom att donera eller testamentera pengar/tillgångar/egendom till stiftelsen när den bildas. Stiftelser kännetecknas av:

 • Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet
 • Styrelsen företräder stiftelsen
 • Redovisningsskyldig

Registrera aktiebolag

Om du har valt aktiebolag som din föredragna företagsform är det dags att registrera ditt företag. 

För att illustrera hur du gör redan från början till att ha registrerat ditt aktiebolag har vi presenterat detta i sju steg nedan enligt bolagsverkets instruktioner.

Steg 1: Skaffa de nödvändiga dokumenten

Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. Du och eventuellt andra stiftare beslutar att starta ett aktiebolag.

Ni ska då upprätta ett dokument som kallas stiftelseurkund. Stiftelseurkunden ska bland annat ange hur mycket som ska betalas för varje aktie, uppgift om funktionärer i aktiebolaget och ett förslag till en bolagsordning. I bolagsordningen står det bland annat vilket namn och vilken verksamhet företaget ska ha.

Steg 2: Teckna och betala aktier

Du som startar aktiebolaget köper (tecknar) också aktier i företaget. Det gör du genom att ange hur många aktier du ska teckna i stiftelseurkunden. Alla som tecknar aktier måste skriva under aktieteckningen. Det är inget krav att alla stiftare tecknar aktier i företaget.

Du kan betala aktier genom att sätta in pengar på ett särskilt konto i banken eller med så kallad apportegendom. Det krävs minst 25 000 kronor i aktiekapital för privata aktiebolag och minst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

3. Banken ordnar bankintyg och annat du som företagare behöver  

Din bank ordnar de banktjänster du som företagare behöver. De ska också ta fram ett bankintyg på svenska som du ska skicka till Bolagsverket. Intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt. När du använder vår e-tjänst på verksamt.se för att starta aktiebolaget, ska banken lämna bankintyget direkt i e-tjänsten genom att kontaktpersonen på banken skriver under det med sin e-legitimation.

4. Skriv under stiftelseurkunden

När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktiebolaget bildat. Se även punkt 6 om vikten av registrering för att aktiebolaget ska kunna agera fullt ut.

5. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Anmäl företaget för registrering till Bolagsverket. Anmälan måste ni lämna in senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats.

6. Bolagsverket registrerar företaget

Bolagsverket beslutar om registrering och företaget får då ett organisationsnummer. När registreringen är gjord blir företaget en juridisk person och verksamheten kan sätta igång.

7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

Alla nyregistrerade aktiebolag måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom fyra veckor från registreringen.

Andra företagsformer

Vill du istället registrera enskild firma eller annan företagsform?

Gå då in på verksamt.se för att logga in på mina sidor och knappa dig vidare.

Det är t ex. betydligt enklare att starta upp en enskild näringsverksamhet jämfört med ett aktiebolag.

Sammanfattning

Det finns mycket att tänka på när du ska förverkliga din dröm om att starta eget, men att starta eget företag ska inte vara ett hinder. I denna artikel har därför sett närmare på vilka olikheter som finns i organisationsformerna, samt hur du bör tänka på hur du ska genomföra din dröm. Vi har också tittat på hur själva registreringen av ett aktiebolag går till, så att du kan förbereda dig bättre. 

Slutligen har vi tittat på vilken dokumentation som behövs för att det ska gå så smidigt som möjligt. Syftet med den här guiden har varit att ge en inblick i hur lätt det är att starta ett eget företag om du har en företagsgrundare inom dig. Kom ihåg att bekanta dig med de olika företagsformerna och de regler och riktlinjer som gäller för ditt företag.

Om du hellre vill leta efter andra sätt att förvärva ett företag kan du läsa vår artikel om att köpa företag här.