Att starta AB: En snabb och enkel guide med användbara tips (2023)

Att starta AB

Om du har en dröm om att grunda företag kommer du någon gång att behöva starta AB. Detta är en process som de flesta skyr, eftersom den kan verka både tidskrävande och skrämmande. Som tur är behöver det inte vara så, och det är precis vad vi vill visa med den här guiden. 

I Sverige har vi turen att ha ett utmärkt system för att starta nya företag. Här kan du skicka in de nödvändiga papperen digitalt inom några minuter och sedan få den bekräftelse du behöver. Det kan dock vara mycket att komma ihåg om du aldrig har gjort det förut. För dig som startar ditt första AB har vi därför sammanställt några användbara tips och en steg-för-steg-guide om hur man startar ett AB. 

Är du redo att starta ditt första aktiebolag? Läs vår guide för att komma igång på nolltid! 

Innan du påbörjar registreringen

För att registreringen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt finns det några saker du bör tänka på först. Om du har dessa uppgifter i ordning kommer resten av registreringsprocessen vid Verksamt.se och Bolagsverket att vara relativt smärtfri. Vår tydliga rekommendation är därför att du ska ha tänkt igenom dessa punkter noga innan du påbörjar din registrering.

Namn på företaget

Innan du kan påbörja registreringsprocessen bör du ha bestämt dig för företagets namn. Detta är en av de första frågorna du måste besvara, så var förberedd. För att du inte ska stöta på några svårigheter med registreringen av ditt namn rekommenderar vi att du först gör lite efterforskningar. Här kan det vara bra att googla lite och söka i Bolagsverkets register. 

Om det dyker upp ett företag med ett helt eller mycket likartat namn kan du få svårt att registrera det namn du valt. Du slösar också tid på att börja om från början. 

Eget kapital

Alla företag som är registrerade i Sverige måste ha eget kapital. Detta är en summa pengar som ägarna sätter in på företagets konto innan det bildas. Enligt regeln måste beloppet vara minst 25 000 kronor, men vi rekommenderar ofta att det egna kapitalet ska vara 100 000 kronor. Detta kommer att ge företaget bättre oväntade vinster. Du bör ha dessa pengar redo innan du påbörjar registreringsprocessen, eftersom du behöver dem tidigt i processen. 

Styrelsen i aktiebolaget

Det högsta kontrollerande organet i varje företag är en styrelse. Denna kan bestå av en eller flera personer, men måste ha minst en person. Det är oftast den som startar företaget, men om ni är flera som jobbar tillsammans – då borde ni ha tänkt igenom vilka roller de olika personerna ska ha.

Hur man väljer rätt bank för ditt AB

När det gäller val av bank till ditt aktiebolag kan det vara klokt att välja någon av de större bankerna. Det beror på att de ofta har bättre system för hur man blir kund, men också för att de inte tar ut avgifter för olika tjänster. Vi har till exempel sett vid flera tillfällen att mindre sparbanker tar betalt för bekräftelse av insatt eget kapital, vilket man slipper hos större banker.

När man startar företag gäller det att vara så ekonomisk som möjligt och då är det bara strunt att betala onödiga avgifter. De har också bättre system för företagskunder då de större bankerna har bättre utvecklingsbudgetar. Vi kan därför kort säga att större, nationella och regionala banker ofta är bättre än den lokala sparbanken när du startar ditt första AB.

Du kan naturligtvis etablera en kundrelation med den lokala banken vid ett senare tillfälle om du anser att det är användbart. Det kan till exempel handla om att du har en bra relation med den aktuella banken och lättare kan få finansiering för företaget genom att använda din egen historik.

Vad behöver du för att starta ett AB?

Som vi redan har nämnt finns det många saker som du bör ha på plats innan du börjar registrera ditt AB, men det finns bara några få saker som du absolut MÅSTE ha. Därför har vi sammanställt en liten lista över vad du måste ha tillgängligt innan du kan starta ett företag i Sverige:

  • Tillgång till BankID 
  • Minst 25 000 kr 
  • En adress i Sverige
  • Minst en ägare (antingen en person eller ett annat företag).
  • Minst en styrelseledamot (styrelseordförande). 

Hur man startar ett aktiebolag: Steg-för-steg

När du har de angivna punkterna på plats är du redo att registrera ditt AB. För att illustrera hur processen fungerar har vi delat in den i en steg-för-steg-guide. 

Steg 1: Grundlagsdokument och stadgar

Det första som behöver förberedas för ditt företag är stiftelsehandlingarna och bolagsordningen. Dessa ska bekräfta vad företaget ska göra, samt vilka riktlinjer som gäller för din verksamhet. Många väljer att förbereda dessa själva, men du kan också söka hjälp av en revisor, revisor, advokat eller rådgivare.

Dessa dokument kommer automatiskt att genereras som en del av registreringsprocessen på Verksamt.se, men det är viktigt att du är tydlig med vad de ska innehålla. Du kommer nämligen att få frågan om vilken bolagsordning företaget ska ha, samt vilka syften verksamheten har.

Steg 2: Ingående balans 

Om du ska göra en ren kontantinsättning som ingående saldo för verksamheten, så behöver du inte längre en revisors bekräftelse på detta belopp.

Om däremot andra värden än en ren kontantinsats (till exempel verktyg, utrustning, aktier eller liknande) ska användas som deposition måste detta bekräftas av revisor eller jurist. Detsamma gäller om företaget ska bli avtalspart eller någon i avtalet ska tillerkännas vissa typer av särskilda rättigheter.

Steg 3: Öppna ett konto

Så snart de medel som ska överföras till företaget är klara kan du begära att ett konto öppnas. Här kommer banken att begära grundande dokument och handlingar innan ett eget kapitalkonto öppnas. Det är värt att notera att det belopp som sätts in på detta konto kommer att vara låst tills processen i Bolagsverket är avslutad och företaget är etablerat. 

Steg 4: Detta gör banken

Banken öppnar ett konto med begränsat belopp för företaget så att du kan betala in eget kapital. Detta innebär bland annat att du inte har tillgång till nätbanken eller företagskontot under processen. Så snart företaget är registrerat i Bolagsverkets register kan företaget underteckna ett avtal om konto, kort och nätbank. 

Steg 5: Bekräftelse av inbetalt kapital

Så snart pengarna finns på det konto som du har fått av banken får du ett brev som bekräftar detta. Det kan skilja sig åt mellan olika banker, men i de flesta fall är detta automatiserat. Det innebär att så snart banken har registrerat det inbetalda kapitalet kommer den att utfärda en bekräftelse på detta. Ta vara på denna, eftersom den är viktig för nästa steg. 

Steg 6: Registrering på Verksamt.se

Nu har du alla dokument som du behöver för ditt företag och är redo att börja registrera dig på Verksamt.se Detta är en relativt enkel process som sker elektroniskt. Här behöver du de dokument som vi har förberett tidigare: stiftelseurkund och bolagsordning, bekräftelse från banken. Allt detta skickas via formuläret till Verksamt.se innan det undertecknas av alla ägare. 

Steg 7: Utlåtande från finansinstitut eller revision 

När du har laddat upp alla dokument och är redo att skicka in registreringsansökan kommer du troligen att uppmanas att ladda upp bilagan “Statement from financial institution or auditor”. Här laddar du upp den bekräftelse som du har fått från banken om att eget kapital har betalats in. Här behöver du också organisationsnumret för den bank som ska bekräfta dessa uppgifter. Banken ska på samma sätt som ägarna skriva under på att det egna kapitalet har betalats in enligt överenskommelse.

Steg 8: Bolagsverkets register 

Om du har problem under processen eller är osäker på vilka dokument du ska ladda upp kan du kontakta Bolagsverket. De ansvarar för etableringen av nya företag i Sverige. 

Steg 9: Behandlingsprocessen på Bolagsverket

Så snart alla dokument har undertecknats (även av banken) får du en bekräftelse via SMS/mail. Här bekräftar Bolagsverkets registratorskontor att de har mottagit handlingarna och att ärendet står i kö. Behandlingstiden hos Bolagsverkets registrator kan variera under året, men de flesta bör räkna med 2-6 veckors handläggningstid. 

Steg 10: Företaget är fullständigt registrerat

När Bolagsverket har behandlat din ansökan får du ett organisationsnummer. Du får också ett företagscertifikat som du skickar till banken som bevis på att du har registrerat dig som ferdig. Därefter är ditt företag redo att användas och du kan registrera det hos banken. 

Sammanfattning – Att starta AB

Många tror att det är en krävande och komplicerad process att starta ett företag, men det behöver inte vara så. I den här guiden har vi därför tittat på hur du kan göra detta i tio enkla steg. 

Känner du att det är ett för stort steg att starta ett AS? Börja med enskild firma (ENK) istället!